Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza, której autorkami są Elżbieta Konior, Brygida Sordyl i Anna Wróbel pt. „Tradycje muzyczne północno-zachodniej Żywiecczyzny. Dawna pieśń ludowa, muzyka i taniec” zrealizowana została w ramach V edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Efektem przeprowadzanych przez autorki badań terenowych na obszarze obecnej gminy Łodygowice w zakresie muzyki ludowej: jej warstwy tekstowej i melodycznej, a także ściśle z nią związanej kultury, jest praca badawcza składająca się opisu etnograficznego, opisu tańców, zapisów nutowych oraz tekstowych oraz dokumentacji fotograficznej. Badania zostały przeprowadzone wśród autochtonów należących do najstarszego pokolenia, członków rodzin kultywujących lokalne tradycje, a także pasjonatów-amatorów w zakresie muzyki ludowej.

Poniżej zamieszczony jest Aneks nr 1 zawierający pierwszą część dokumentacji zdjęciowej

Aneks nr 2 – dokumentacja zdjęciowa (cz. II)

Opis etnograficzny, opis tańców oraz zapisy nutowe i tekstowe

Biogramy autorek

 

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.