Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Charlesa Bodman Rae – The Bells of Warsaw: reconstructing the soundscape of the city powstała w ramach III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji III edycji programu (2013/2014) jest dziesięć prac badawczych, które obejmują szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Charles Bodman Rae — angielski kompozytor, pianista, dyrygent i muzykolog, aktualnie profesor w Elder Conservatorium of Music na Uniwersytecie w Adelajdzie, badacz twórczości Witolda Lutosławskiego.

Studiował kompozycję i dyrygenturę w Oxfordzie i Cambridge. Fascynacja muzyką Witolda Lutosławskiego przyniosła pomysł na studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (1981-1983). Intensywny kontakt z Lutosławskim oraz studia nad jego kompozycjami zaowocowały po kilkunastu latach doktoratem o jego technice kompozytorskiej (Pitch Organization in the Music of Witold Lutosławski since 1979, Uniwersytet w Leeds, 1992). W 1994 roku drukiem ukazała się monografia twórczości Lutosławskiego autorstwa Rae The Music of Lutosławski (Londyn, 1994; wydanie polskie w tłumaczeniu Stanisława Krupowicza jako Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996). Rae jest ponadto autorem hasła o kompozytorze w angielskiej encyklopedii muzycznej The New Grove Dictionary of Music and Musician oraz kilku artykułów poświęconych jego twórczości.

źródło: http://www.lutoslawski.org.pl

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.