Film będacy efektem pracy badawczej w ramach programu IMiT „Muzyczne białe plamy".

Wersja do druku

Udostępnij

Film Piotra Baczewskiego jest częścią pracy badawczej „Polska kultura ludowa w świadomości społeczności polskiej na pograniczu polsko-białoruskim (Grodzieńszczyzna)” współautorstwa z Anastasiyą Niakrasavą.

zdjęcia/montaż/dźwięk/koncept/korekcja obrazu – Piotr Baczewski

tłumaczenia – Anastasiya Niakrasava/Karolina Podrucka

wywiady – Anastasiya Niakrasava/Piotr Baczewski

zdjęcia archiwalne – projekt Albom PL/zbiory własne

Efektem przeprowadzonych badań jest ponadto praca muzykologiczna Anastasiyi Niakrasavej pt. „Polska kultura ludowa w świadomości społeczności polskiej na Grodzieńszczyźnie” oraz zbiór nagrań w formie plików mp3.

Piotr Baczewski

Fotograf, filmowiec, animator kultury i dokumentalista wiejskich tradycji muzycznych.

Z wykształcenia mikrobiolog.

Od 2008 roku zajmuje się muzyką tradycyjną (głównie Polski centralnej), jej dokumentowaniem i popularyzowaniem.

W 2013 roku w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzył projekt Muzyka Zakorzeniona w ramach którego realizuje i popularyzuje krótkie formy filmowe poświęcone muzyce wiejskiej. W tej chwili na kanale vimeo Muzyka Zakorzeniona można obejrzeć już ponad 170 filmów.

Jest autorem 4 indywidualnych wystaw fotograficznych prezentowanych m.in. w: Toruńskim Muzeum Etnograficznym, Studio Polskiego Radia im. Lutosławskiego w Warszawie, Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, hol Auditorium Maximum UW iklubo-galeria SKWER w Warszawie.

Członek redakcji portalu Akademia Kolberga.

Autor fotografii użytych w raporcie o stanie tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce wydanego
przez Instytut Muzyki i Tańca (IMiT).

Od 2009 roku dokumentuje najważniejsze polskie festiwale skupiające się na muzyce tradycyjnej. Uczestniczy w badaniach terenowych na terenie Polski. Współpracuje z najważniejszymi polskimi fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjam zajmującymi się muzyką tradycyjną.

biogram i zdjęcia (autor – Piotr Baczewski) pochodzą z dokumentacji pracy

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.