Scenariusze lekcji o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego dla szkół muzycznych. Teksty, linki do wybranych stron internetowych i materiałów audiowizualnych w Internecie, lista rekomendowanych nagrań CD i DVD, publikacji książkowych z podziałem na kolejne etapy kształcenia: szkoła muzyczna I stopnia kl. I-III oraz kl. IV-VI; szkoła muzyczna II stopnia kl. I-II, kl. III-VI.

Wersja do druku

Udostępnij

Scenariusze lekcji o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego dla szkół muzycznych. Teksty, linki do wybranych stron internetowych i materiałów audiowizualnych w Internecie, lista rekomendowanych nagrań CD i DVD, publikacji książkowych z podziałem na kolejne etapy kształcenia: szkoła muzyczna I stopnia kl. I-III oraz kl. IV-VI; szkoła muzyczna II stopnia kl. I-II, kl. III-VI.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.