Koncert „Rzeczpospolita Kolberga - Kraina Północno-Zachodnia", cz. I Kujawy w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata – Rzeczpospolita Kolberga” (Warszawa 21 - 26 kwietnia 2014)

Wersja do druku

Udostępnij

Koncert „Rzeczpospolita Kolberga – Kraina Północno-Zachodnia„, cz. I Kujawy w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata – Rzeczpospolita Kolberga” (Warszawa 21 – 26 kwietnia 2014)

23 kwietnia 2014 r. – Zamek Królewski w Warszawie, Sala Wielka

Kurator koncertu – Justyna Piernik

Występują:

Danuta Kaczmarek

Warszawa Wschodnia w składzie: Ewa Grochowska, Joanna Górska, Anna Jakowska, Jagna Knittel, Justyna Piernik, Cezary Szymański, Monika Walenko – Ilitsang

Janusz Prusinowski Trio w składzie: Piotr Piszczatowski, Szczepan Pospieszalski, Janusz Prusinowski, Piotr Zgorzelski, Michał Żak

Dominik Wóltański, Patrycja Prętka

Realizacja: Paweł Głogowski, Kinga Troneczek

Produkcja: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata © Instytut Muzyki i Tańca, 2014

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

fot. Andrew Cronshaw

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.