Praca badawcza w ramach programu Muzyczne białe plamy

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Magdaleny Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność powstała w ramach I edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania dotyczą polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować mogą m.in. twórczość  kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki.

Efektem realizacji I edycji programu (2011/2012) były cztery prace badawcze, które obejmują niezwykle szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny muzyki polskiej: Ewa Czachorowska – Zygor – Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja; Tomasz Dziedzic, Marek Gaszyński – Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia); Magdalena Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność; Mariusz Urban – Katalog zbioru muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

Magdalena Szyndler (ur. w 1975 roku w Gliwicach) – etnomuzykolog, folklorystka, pedagog. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach (klasa skrzypiec). W 2000 roku ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Wychowanie Muzyczne). W 2001 roku podjęła studia doktoranckie- kierunek Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podjęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji-UŚ). W 2002 roku była stypendystką programu CEEPUS (Uniwersytet Konstanta Filozofa w Nitrze). W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (pod kierunkiem prof. B. Linettea) na Wydziale Historycznym, w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki – Wydział Artystyczny (UŚ Katowice). W roku 2008 podjęła badania folkloru muzycznego wśród mniejszości polskiej w Serbii (Ostojičevo) a także prowadziła i prowadzi działania na rzecz propagowania folkloru muzycznego Śląska Cieszyńskiego (czynny udział w studenckiej kapeli góralskiej, organizacja obozów naukowych dla studentów, prelekcje i wykłady dla dzieci w ramach projektu Mały Etnograf oraz współpraca z Katedrą Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Kulturowej- ATH w Bielsku-Białej). Brała udział w konferencjach krajowych (Wrocław, Lublin, Katowice), jak i zagranicznych (m. in. Nanjing-Chiny, Słowacja, Republika Czeska).

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.