Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Tomasza Piotrowskiego – Rękopisy muzyczne Tomasza Sikorskiego. Prezentacja – kontekst – interpretacja powstała w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Tomasz Piotrowski – muzykolog, nauczyciel muzyki, animator, autor projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Programie 2 Polskiego Radia (2003-2011) i w Narodowym Instytucie Audiowizualnym jako redaktor serwisu „Muzykoteka Szkolna” (2011-2012). Współpracował również z Fundacją Polskiej Rady Muzycznej przy organizacji Konkursu im. Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży oraz Festiwalu Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum” (2008-2012), pełnił funkcję sekretarza Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w 100-lecie Urodzin Witolda Lutosławskiego organizowanego przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Związek Kompozytorów Polskich. Dla Domu Spotkań z Historią prowadził spacery śladami Ignacego Jana Paderewskiego oraz Witolda Lutosławskiego.

Obecnie uczy w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie, gdzie pełni funkcje Koordynatora Edukacji Kulturalnej oraz Lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych. Współpracuje także z Instytutem Muzyki i Tańca oraz prowadzi badania nad twórczością Tomasza Sikorskiego.

źródło: http://www.konwencjamuzyki.pl

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.