Raport o szkolnictwie muzycznym II stopnia powstał na zlecenie MKiDN jako wynik różnych opinii o szkolnictwie muzycznym - od wielkich pochwał po uwagi bardzo krytyczne. Każdy refleksyjny człowiek związany z tym szkolnictwem przyzna, że w dokonujących się ogólnych przemianach społecznych dotykających zarówno kształcenia, jak rynku pracy, nadszedł czas, aby polskie szkolnictwo muzyczne poddać wszechstronnemu badaniu i zachowując to, co najlepsze, dokonać w nim niezbędnych zmian. Konieczność tych zmian dostrzega przede wszystkim młodzież, stająca przed problemem znalezienia pracy po tak długim kształceniu, ale także duża część nauczycieli. W całym Raporcie starano się, aby wszystkie problemy przedstawiać maksymalnie obiektywnie, bez idealizowania i bez koncentracji tylko na słabościach. Namysł nad całym szkolnictwem muzycznym, a w tym przypadku nad szkolnictwem II stopnia, ma lepiej wyeksponować zawarty w nim skarb.

Wersja do druku

Udostępnij

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.