Raport jest opracowaniem na temat zbiorów dotyczących muzyki i tańca (instrumenty muzyczne, zapisy nutowe, modele tańca, archiwalia, nagrania i zasoby cyfrowe) w kolekcjach muzealnych

Wersja do druku

Udostępnij

Raport o muzeach etnograficznych i skansenach jest opracowaniem na temat zbiorów dotyczących muzyki i tańca (instrumenty muzyczne, zapisy nutowe, modele tańca, archiwalia, nagrania i zasoby cyfrowe) w kolekcjach muzealnych zarówno muzeów współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, muzeów samorządowych jak i placówek utworzonych przez osoby prawne. Opracowanie obejmuje 52 placówki i zawiera m.in. informacje na temat prowadzonych działań edukacyjnych, charakterystykę działalności, dane adresowe, adresy stron internetowych oraz prowadzonych portali społecznościowych. Jest to kompendium wiedzy pozwalające na rozpoznanie niekiedy unikatowych i rozporoszonych po całym kraju obiektów, które zazwyczaj nie są prezentowane na stałych ekspozycjach.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.