Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza pt. Przygotowanie do wydania utworów znajdujących się w rękopisach pochodzących z Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie – Mogile. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznych polskich kompozytorów: pijara o. Justa Franciszka Caspara (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV) i Szymona Ferdynanda Lechleitnera autorstwa ks. Dariusza Smolarka powstała w ramach VI edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Efektem badań są materiały nutowe rekonstrukcja i przygotowanie do wydania utworów o. Justa Franciszka Caspara – Litania Loretańska (LITANIAE DE BEATA [MARIA VIRGINE]) i Magnificat (MAGNIFICAT Ex D) oraz mszy żałobnej (REQUIEM ex Dis) Szymona Ferdynanda Lechleitnera, a także częśc teoretyczna krytyczne opracowanie  źródłowe i komentarz rewizyjny.

ks. Dariusz Smolarek pracuje w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL od roku 2005, a na stanowisku adiunkta od roku 2008. Jest założycielem i kierownikiem Polskiej Sekcji RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicales – Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych) Oddział w Lublinie. Zadaniem Oddziału jest systematyczne tworzenie dokumentacji i katalogowanie źródeł staropolskiej muzyki religijnej. Badania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł muzycznych (XVII-XIX wiek), pochodzących szczególnie z polskich ośrodków. Uwzględniają także mecenat artystyczny oraz funkcjonowanie i recepcję repertuaru muzyki religijnej oraz instrumentalnej.

Posiada doświadczenie w katalogowaniu rękopisów i druków zawierających muzykę wielogłosową wg międzynarodowych standardów RISM. W ramach współpracy z tą organizacją wydał Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu.

Ma na swym koncie sześć wydań źródłowo-krytycznych partytur w oparciu o opracowania utworów zawartych w osiemnastowiecznych rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu (trzy z nich w IMiT ramach programu Muzyczne Białe Plamy – Edycja IV).

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów, członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, oraz członkiem indywidualnym IAML.

 

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.