Publikujemy projekt programu umuzykalnienia Polaków, opracowany przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu jest stałe zwiększanie uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej „na żywo” i stałe zwiększanie słuchania tego gatunku muzycznego za pośrednictwem wielorakich mediów. Program obejmie wszystkie grupy wiekowe Polaków i zaplanowany jest od momentu rozpoczęcia formalnej edukacji przedszkolnej skończywszy na aktywizacji seniorów w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Program składa się z kilkunastu elementów powiązanych ze sobą, przygotowanych adekwatnie do wieku uczestników, stopnia kompetencji oraz statusu majątkowego, a także z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego muzycznych instytucji kultury w Polsce. Do programu włączone zostały istniejące programy IMiT (m. in. „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!, „Filharmonia Seniora) lub innych instytucji i organizacji (np. Muzykotekaszkolna.pl) w celu wykorzystania zdobytych doświadczeń i w celu osiągnięcia efektu synergii. Część składowych programu to całkowicie nowe zadania.

Głównym założeniem programu jest zainteresowanie i utrzymanie regularnego kontaktu z muzyką klasyczną podczas całego cyklu edukacji formalnej, w celu wychowania świadomego melomana. W tym celu kontakt z konkretnymi formami organizacyjnymi słuchania muzyki (filharmonia, opera, balet) została tak zorganizowany, aby umożliwić dzieciom i młodzieży stały kontakt na każdym etapie edukacji (przynajmniej 1 raz na każdym etapie), osobom dorosłym między 25 a 60/65 rokiem życia – przez cały okres aktywności osobistej i zawodowej, a seniorom – w sposób cykliczny i zorganizowany.

Program jest skorelowany z podstawami programowymi szkolnictwa ogólnokształcącego oraz programami edukacyjnymi instytucji muzycznych. Program jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej instytucji kultury, instytucji artystycznych, mediów publicznych, domów i ośrodków kultury oraz całego obszaru muzycznej edukacji nieformalnej.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.