Prezentacja efektów programów IMiT „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w latach 2011-2013 przedstawiona podczas II Konwencji Muzyki Polskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

Prezentacja efektów programów IMiT „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w latach 2011-2013 przedstawiona podczas II Konwencji Muzyki Polskiej.

Programy „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” powstały
w wyniku współpracy Instytutu Muzyki i Tańca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz podtrzymania tradycyjnej kultury muzycznej, m.in. Forum Muzyki Tradycyjnej.

W latach 2011 – 2013 w ramach obu programów obyło się 20 warsztatów śpiewu, gry, tańca oraz budowy instrumentów ludowych. Warsztaty prowadziło 67 mistrzów tradycji i ich współczesnych kontynuatorów. Łącznie odbyło się ok. 1350 godzin warsztatów grupowych i indywidualnych, w których wzięło udział ponad 800 czynnych uczestników. Zorganizowano ok. 20 imprez towarzyszących – zabaw tanecznych, koncertów, wystaw i happeningów. Zbudowano 10 rodzajów unikalnych instrumentów ludowych z różnych regionów Polski.

Do publikacji IMiT przekazano 14 filmów z warsztatów i 6 projektów instrumentów.

Prezentacja opiera się na fragmentach filmów nadesłanych przez organizatorów warsztatów.

Wszystkie filmy z warsztatów oraz projekty instrumentów dostępne są na stronie stara.imit.org.pl
w zakładce „materiały” oraz na YouTube IMITpolska

W latach 2011-2013 warsztaty prowadzili i moderowali:

Marianna Bączek, Kazimierz Budzik, Robert Burdalski, Zbigniew Butryn, Edward Byrtek, Janina Chmiel, Ryszard Chrabąszcz, Sławomir Czekalski, Stanisława Czuper, Maria Denisiuk, Maria Dębska, Stanisław Fijałkowski,  Bernard Frącek, Jan Gaca , Stanisław Głaz, Marta Graban-Butryn, Ewa Grochowska, Grzegorz Herman, Maria Jakimiuk, Zygmunt Jakubowski,  Janusz Jaskulski, Jan Karpiel-Bułecka, Bernard  Kasper, Jan Konopko, Marek Kruczek, Tadeusz Kubiak, Michał Maziarz, Władysław Mazur, Andrzej Mendlewski, Bartosz Mendlewski, Wiera Niczyporuk, Stanisław Nogaj, Stefan Nowaczek, Mateusz Kowalski,  Władysława Noworyta, Stanisław Olszewski, Mieczysław Pachutko, Janusz Prusinowski, Jan Prządka, Franciszek Racis, Katarzyna Rosik, Piotr Sikora, Stanisław Skindzier, Henryk Skotarczyk, Katarzyna Staniszewska, Jan Szklarzewski, Agnieszka Szokaluk, Marek Szwajkowski, Stefania Ślusarczyk, Adam Tarnowski, Michał Umławski, Grzegorz Witke, Jan Wochniak, Paweł Zając, Katarzyna Zedel, Zespół Śpiewaczy z Gałek Rusinowskich, Piotr Zgorzelski, Weronika Zubowicz, Maciej Żurek

Organizatorzy warsztatów:

Biuro Promocji Zakopanego, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, Fundacja „Kobieta w regionie”, Fundacja TRES, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta w Knyszynie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Stowarzyszenie „Dziedzictwo Podlasia”, Stowarzyszenie „Krusznia”, Stowarzyszenie „Muzyka dawna w Jarosławiu”, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Stowarzyszenie To.pole, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

fot./ miniatura – Towarzystwo dla Natury i Człowieka (zdjęcie z dokumentacji warsztatów)

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.