Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Adriana Thomasa – Polish music after the political breakthrough of 1989. Artists, works, inspirations, contexts powstała w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Pełna wersja artykułu w języku polskim zostanie opublikowana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne jako rozdział książki Adriana Thomasa Muzyka polska od czasów Szymanowskiego (Polish Music since Szymanowski, Cambridge, 2005).

Profesor Adrian Thomas pracuje na uniwersytecie w Cardiff. Od 1996 do lutego 2001 roku byl dyrektorem wydzialu muzyki. Wczesniej (od 1973 roku) wykladal na Queen’s University w Belfascie, gdzie piastowal stanowisko Hamilton Harty Professor of Music (1985-96). W latach 1983-84 pelnil funkcje Visiting Scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Jego kompozycje byly wykonywane w Europie i USA. W latach 1990-1993 pracowal w BBC jako szef dzialu muzycznego, organizujac m.in. festiwal „Polska!”, prezentujacy nasza kulture i muzyke. Jako naukowiec specjalizuje sie w historii polskiej muzyki wspólczesnej, jest m.in. autorem ponad 50 hasel do encyklopedii Grove’a. Za swoja dzialalnosc zostal nagrodzony m.in. medalem ZKP (1989) oraz Orderem Zaslugi dla Kultury Polskiej (1996). W roku 2000 otrzymal grant badawczy dotyczacy socrealizmu w muzyce polskiej. Jest autorem wielu prac, m.in. „Bacewicz: utwory kameralnej i symfoniczne” (Los Angeles, 1985), „The hidden composer Witold Lutoslawski and Polish Radio” (wystawa zorganizowana na zlecenie BBC podczas festiwalu „Breaking Chains”w Londynie, 1997), „Górecki” (Oxford 1997, Kraków 1998). Obecnie przygotowuje prace pod tytulem „History of Polish music since Szymanowski”.

źródło: Polskie Wydawnictwo Muzyczne (www.pwm.com.pl)

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.