Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Magdaleny Oliferko – Paryski świat Juliana Fontany powstała w ramach III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Praca opublikowana we fragmencie, ze względu na deklarowany przez autorkę plan wydania pracy w pełnej wersji w kwartalniku „Muzyka(2014 nr 4).

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji III edycji programu (2013/2014) jest dziesięć prac badawczych, które obejmują szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Magdalena Oliferko – ur. 1981 w Warszawie muzykolog i organistka. Ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (2005), studia organowe w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu (2010) oraz specjalistyczne studia w zakresie historycznej praktyki wykonawczej w Hochschule für Alte Musik w Bazylei (2011), uzyskując dyplomy koncertowe w klasie organów prof. Wolfganga Zerera. Do jej profesorów należeli m.in. Lorenzo Ghielmi (organy), Andrea Marcon (maestro al cembalo) oraz Menno van Delft (klawesyn). Stypendystka wielu fundacji, m.in. Oscar und Vera Ritter-Stiftung. Koncertuje jako solistka i z założonym przez siebie zespołem Le Jardin d’Eden. Od 2012 roku jest organistką tytularną kościoła reformowanego św. Jana w Bernie. Jej zainteresowania muzykologiczne koncentrują się wokół Chopina oraz dawnej muzyki klawiszowej. Jest autorką licznych artykułów, książki Fontana i Chopin w listach (NIFC, Warszawa 2009, tłum. ang. John Comber 2013) oraz projektów chopinowskich, m.in. spektaklu Julian Fontana – w cieniu Chopina (wystawienia m.in. w Warszawie, Hamburgu i Paryżu). Współtworzyła hasła do nowopowstającego Leksykonu Chopinowskiego (red. Mieczysław Tomaszewski). Wygłaszała referaty w wielu krajach Europy oraz na Kubie (m.in. podczas III Międzynarodowego Kongresu Chopinowskiego w Warszawie 2010, międzynarodowych konferencji naukowych Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini we Włoszech, 2010, 2011). Od 2007 roku jest blisko związana z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracuje z „Ruchem Muzycznym”, „Muzyką” oraz „Polskim Rocznikiem Muzykologicznym”. Jest członkiem sekcji Muzykologów ZKP. Obecnie przygotowuje międzynarodową chopinologiczną rozprawę doktorską na Université de Genève oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.