Recenzja uczestnika warsztatów krytyki jazzowej odbywających się podczas LOTOS JAZZ FESTIVAL 14. Bielskiej Zadymki Jazzowej w ramach drugiej edycji programu Krytyka muzyczna 2.0.

Wersja do druku

Udostępnij

Recenzja uczestnika warsztatów krytyki jazzowej odbywających się podczas LOTOS JAZZ FESTIVAL 14. Bielskiej Zadymki Jazzowej w ramach drugiej edycji programu Krytyka muzyczna 2.0. Tematem edycji była Krytyka jazzowa, a przedmiotem recenzji LOTOS JAZZ FESTIVAL 14. Bielska Zadymka Jazzowa.

Druga edycja programu, realizowanego przy współpracy Stowarzyszenia Sztuka Teatr oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, adresowana była do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzały poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

W dniach 22-26.02.2012 roku w Bielsku-Białej pięcioro uczestników, wyłonionych w drodze konkursu, uczestniczyło w wykładzie i warsztatach krytyki jazzowej oraz we wszystkich koncertach Festiwalu. Wykład poprowadził Jan ?Ptaszyn” Wróblewski, a warsztaty Maciej Karłowski.

Recenzje napisane przez uczestników programu zostały skonsultowane z red. Maciejem Karłowskim i ukazały się również na stronie www.jazzarium.pl.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.