"Muzyka polska 2013. Raport roczny" jest kontynuacją "Raportu o stanie muzyki polskiej" wydanego przez Instytut Muzyki i Tańca w 2011 roku oraz "Raportów rocznych" dotyczących muzyki polskiej w latach 2011 i 2012.

Wersja do druku

Udostępnij

„Muzyka polska 2013. Raport roczny” jest kontynuacją „Raportu o stanie muzyki polskiej” wydanego przez Instytut Muzyki i Tańca w 2011 roku oraz „Raportów rocznych” dotyczących muzyki polskiej w latach 2011 i 2012.

Dokonanie możliwie obszernego zapisu życia muzycznego, stanu muzyki w Polsce po 1989 roku, stało się pierwszym zadaniem Instytutu powstałego w październiku 2010 roku. Od tamtej pory, z pomocą instytucji i organizacji muzycznych, tworzymy wspólne bazy danych i szczegółowe analizy.

„Muzyka polska 2013. Raport roczny” jest zatem kolejnym takim krokiem na drodze do pełnego opisu najważniejszych wydarzeń i tendencji w dziedzinie muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej, jazzowej, rockowej, alternatywnej,tradycyjnej czy filmowej. Całość prezentowana jest w formie autorskich tekstów oraz wielu zestawień, tabel i ankiet. Ważną część tego Raportu stanowi opis zmian w edukacji muzycznej oraz formach finansowania działalności kulturalnej. Po raz pierwszy – oprócz finansowania kultury muzycznej z budżetu państwa i budżetów samorządowych – podjęliśmy próbę przeanalizowania alternatywnych form finansowania działalności instytucji i organizacji muzycznych.

Z roku na rok rozrasta się liczba tekstów, informacji, wykresów i analiz. Postanowiliśmy wprowadzić nowy podział materiału, który – mamy nadzieję – ułatwi Państwu lekturę całości.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.