"Muzyka polska 2011. Raport roczny" jest kontynuacją "Raportu o stanie muzyki polskiej"wydanego przez Instytut Muzyki i Tańca w 2011 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Muzyka polska 2011. Raport roczny jest kontynuacją Raportu o stanie muzyki polskiej wydanego przez Instytut Muzyki i Tańca w 2011 roku. Dokonanie możliwie obszernego zapisu życia muzycznego, stanu muzyki w Polsce po 1989 roku, stało się pierwszym zadaniem Instytutu powstałego w październiku 2010 roku. Raport traktowaliśmy jako zerowy, od którego zaczynamy z pomocą instytucji i organizacji muzycznych tworzyć wspólne bazy danych i szczegółowe analizy.

Muzyka polska 2011. Raport roczny jest zatem pierwszym takim krokiem na drodze do pełnego opisu najważniejszych wydarzeń i tendencji w dziedzinie muzyki dawnej, klasycznej, współczesnej, jazzowej, rockowej, hip-hopowej, alternatywnej, tradycyjnej, czy filmowej. Całość prezentowana jest w formie autorskich tekstów oraz wielu zestawień, tabel i ankiet. Ważną część tego Raportu stanowi opis zmian w edukacji muzycznej oraz formach finansowania działalności kulturalnej.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.