Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Grażyny Draus – Muzyka fortepianowa Tomasza Sikorskiego w świetle Teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Osobowość artysty i jej manifestacja w twórczości kompozytorskiej powstała w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Praca publikowana we fragmentach. Całość zostanie wydana w formie książkowej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Grażyna Drausteoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Ukończyła studia magisterskie w specjalności kompozycja oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Pracuje w Międzyuczelnianej Katedrze Kształcenia Słuchu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, a także jako nauczyciel dyplomowany w OSM I i II st. im. Z. Brzewskiego („szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m. in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile oraz na antenie radiowej i telewizyjnej w kraju i za granicą. Jej kompozycje zostały także zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Prealable, które otrzymały nominacje do nagrody Fryderyków.

Bierze czynny udział w sesjach i konferencjach naukowych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny percepcji i interpretacji muzyki, antropologii kulturowej, teorii i filozofii muzyki oraz dydaktyki, zajmuje się także krytyką muzyczną. Jej zainteresowania naukowe obejmują także rozwój osobowości twórczych i edukacja talentów muzycznych.

Jest wykładowcą warsztatów i seminariów dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych oraz studentów uczelni muzycznych. Prowadzi autorskie zajęcia z percepcji i interpretacji muzyki oraz Trening Autorealizacji Artystycznej.

Współpracuje z Fundacją Cultura Animi, Zakładem Psychologii Muzyki i Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy UMFC.

Autorka programów nauczania, juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla młodzieży.

Została wyróżniona licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne (między  innymi za aranżacje i twórczość poetycką).

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.