Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Ludowe pieśni religijne na Podlasiu Julity Charytoniuk i Tetiany Zachykievich powstała w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Efektem przeprowadzonych badań jest multimedialny materiał składający się z autentycznych nagrań religijnych pieśni katolickich i prawosławnych, zbioru tekstów i notacji, zdjęć oraz etnograficznego opisu.

Bazę badania stanowią nagrania dokonane w latach 2012-13 na północnym Podlasiu

Nagrań dokonano w pięciu wsiach, zamieszkałych przez ludność wyznania rzymskokatolickiego: Guzy, Chojnowo, Rybniki, Bajki-Zalesie, Długołęka oraz w siedmiu wsiach prawosławnych: Soce,Kożyno, Gorodzisko (i Przybudki), Kuraszewo, Krasna Wieś, Malinniki, Dasze. Uzyskano w sumie ponad 50 godzin nagrań – około 90 pieśni i wywiadów etnograficznych od 68 osób zamieszkujących w/w miejscowościach, urodzonych w latach dwudziestych-siedemdziesiątych XX wieku.

Nagrania do odsłuchania w formie plików mp3 – w zakładce materiały (posłuchaj).

Pieśni katolickie (mp3)

Pieśni prawosławne (mp3)

Julita Charytoniuk – pedagog, kulturoznawca, instruktorka rękodzieła artystycznego (ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie), absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka muzykologii Instytutu Sztuki PAN (opiekun naukowy prof. Piotr Dahlig); przygotowuje dysertację poświęconą wybitnym śpiewaczkom i śpiewakom ludowym z Podlasia. Jest uczestniczką i koordynatorką projektów muzycznych oraz ekspedycji badawczych na terenie Podlasia i Polesia (ukraińskiego i białoruskiego). Organizuje warsztaty śpiewu, prowadzi zajęcia praktyczne dotyczące pieśni tradycyjnych. Dokumentuje pieśni podlaskie, jednocześnie ucząc się ich bezpośrednio od wiejskich wykonawców, których również zaprasza do współpracy w warsztatach i nagrywaniu płyt. Jest założycielką i kierownikiem muzycznym grupy Południce, wykonującej tradycyjne pieśni polskie i ukraińskie. Uczestniczyła w projekcie i spektaklu „Olmany Interludium”, opartym na pieśniach z Polesia (Stowarzyszenie Panorama Kultur). Jako członkini Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia pisze i koordynuje projekty związane z kulturą tradycyjną – muzyką (warsztaty, wydanie płyt: „Pieśni z Kożyna”, „Ludowe pieśni religijne z Podlasia”), rękodziełem.  Jest sekretarzem Forum Muzyki Tradycyjnej.

Tetiana Zachykievich (Sopiłka) – etnomuzykolog i wokalistka. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej, a także założycielem i liderem warszawskiego zespołu „Dziczka”. Od początku lat 90-tych jeździ po wsiach Ukrainy, zbierając oryginalne archaiczne pieśni, a także obrzędy i rytuały. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu etnomuzykologii. Opracowała i wydała pięć płyt z muzyką tradycyjną Ukrainy Wschodniej. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski i zagranicą. Jest autorką opracowania muzycznego m.in. do spektakli „Bardzo prosta historia” M. Łado (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), „Cięte historie” wg A. Awierczenko (Teatr Współczesny w Szczecinie), „Prorok Ilja” T. Słobodzianka (Teatr na Woli w Warszawie), „Ożenek” N. Gogola (Teatr Studio w Warszawie). Współpracowała także z Teatrem DACH Włada Troickiego w Kijowie. Jako wokalistka brała także udział m.in. w projektach „Voo Voo i UkraInni”, „Harmonia”, Koncert Papieski 2011, Koncert Niepodległości 2012, 2013.

Biogramy zaczerpnięte z dokumentacji pracy

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.