Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy” - nagrania

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Ludowe pieśni religijne na Podlasiu Julity Charytoniuk i Tetiany Zachykievich powstała w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Efektem przeprowadzonych badań jest multimedialny materiał składający się z autentycznych nagrań religijnych pieśni katolickich i prawosławnych, zbioru tekstów i notacji, zdjęć oraz etnograficznego opisu.

Bazę badania stanowią nagrania dokonane w latach 2012-13 na północnym Podlasiu

Nagrań dokonano w pięciu wsiach, zamieszkałych przez ludność wyznania rzymskokatolickiego: Guzy, Chojnowo, Rybniki, Bajki-Zalesie, Długołęka oraz w siedmiu wsiach prawosławnych: Soce,Kożyno, Gorodzisko (i Przybudki), Kuraszewo, Krasna Wieś, Malinniki, Dasze. Uzyskano w sumie ponad 50 godzin nagrań – około 90 pieśni i wywiadów etnograficznych od 68 osób zamieszkujących w/w miejscowościach, urodzonych w latach dwudziestych-siedemdziesiątych XX wieku.

Religijne ludowe pieśni prawosławne – spis nagranych utworów:

1. Boh Predwiecznyj (kolęda) – Dasze

2. Ide zwiezda czudna (kolęda) – Dasze

3. Szto to za nowyna (kolęda)- Dasze

4. Zwiezda od woschoda (kolęda) – Kożyno

5. Christos Spasitiel (kolęda) – Kożyno

6. Nowoje lieto zaczynaje (kolęda) – Przybudki

7. Woimi niebo (kolęda) – Przybudki

8. Caru Hrystie tierpieliwyj (wielkopostna) – Dasze

9. Szto za narod (wielkopostna) – Dasze

10. Christos wyszeł z chramu (wielkopostna) – Krasna Wieś

11. W Wełykij czetwer uweczeri_welikopstnaja_Krasna Wieś

12. Skorbnaja Maci (wielkopostna) – Przybudki

13. Zyszła łuna na nebi jasno (wielkopostna) – Malinniki

14. Zawtra zawtra w dień k Zakcheju (wielkopostna) – Malinniki

15. Zwiozdy na niebie sijali (wielkopostna) – Malinniki

16. Czoho brate druha sudysz (wielkopostna) – Malinniki

17. Ja ubohij człowiek (wielkopostna) – Malinniki

18. Sudosyw jeji Petro j Pawoł (wielkopostna) – Dasze

19. Gospodi pomiłuj, Gospodi prosti (wielkopostna) – Dasze

20. Nastała na swietie nieżdanna trewoha (wielkopostna) – Kożyno

21. Ja leżu w mogile (pogrzebowa) – Dasze

22. Na wsiech sonce swietit (pogrzebowa) – Dasze

23. Pomynajte minia bratnia (pogrzebowa) – Dasze

24. Usłyszy Boże molenie moje (pogrzebowa) – Dasze

25. O Boże moj Boże_pominalnaja (pogrzebowa) – Krasna Wieś

26. Czystotoju toj czesniejszyj (o Janie Apostole) – Kożyno

27. Zastupnica userdnaja (maryjna) – Dasze

28. Diewica czystaja krasota (o Św. Barbarze) – Kuraszewo

29. O Swiatiejszaja Diewo (maryjna) – Soce

Teksty pieśni i spis wykonawców – w części pisemnej pracy

00:00 00:00
Large toggle button

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.