Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Dariusza Smolarka i Aleksandry Czech – Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego polskiego kompozytora Leopolda Pycha powstała w ramach III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Praca składa się z wprowadzenia zawierającego m.in. omówienie źródeł i komentarz rewizyjny oraz materiału nutowego w formie wydruku komputerowego partytur Missa Solemnis in D, Missa Ex C i Vesperae de Beata Virgina Maria Leopolda Pycha.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji III edycji programu (2013/2014) jest dziesięć prac badawczych, które obejmują szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny oraz chronologiczny polskiej muzyki i tańca.

Dariusz Smolarek pracuje w Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL od roku 2005, a na stanowisku adiunkta od roku 2008. Jest założycielem i kierownikiem Polskiej Sekcji RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicales – Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych) Oddział w Lublinie. Zadaniem Oddziału jest systematyczne tworzenie dokumentacji i katalogowanie źródeł staropolskiej muzyki religijnej. W tym celu ukończył specjalny kurs zorganizowany przez Centralę RISM we Frankfurcie n. Menem.

Badania naukowe koncentrują się na problematyce źródeł muzycznych (XVII-XIX wiek), pochodzących szczególnie z polskich ośrodków. Uwzględniają także mecenat artystyczny oraz funkcjonowanie i recepcję repertuaru muzyki religijnej.

Posiada doświadczenie w katalogowaniu rękopisów i druków zawierających muzykę wielogłosową wg międzynarodowych standardów RISM. W ramach współpracy z tą organizacją wydał Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu. Ma na swym koncie trzy wydania źródłowo-krytyczne partytur w oparciu o opracowania utworów zawartych w rękopisach proweniencji wspomnianego klasztoru.

Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich – Sekcja Muzykologów, członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, oraz członkiem indywidualnym IAML.

Aleksandra Czech posiada doświadczenie w opracowywaniu rękopisów i tworzeniu partytur. Zajmowała się rękopisami kantat, pochodzącymi z XVIII-wiecznego Królewca i Malborka (kompozytorzy Johann Jacob Rowaldt i Otto Christian Gladau). Praca pt. Kantaty Otto Christiana Gladau zachowane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, obroniona w Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku 1995, zawierała m.in. sporządzoną partyturę kantaty, liczącą 245 stron. Praca ta wymagała niekiedy rekonstrukcji poszczególnych głosów oraz wnikliwej analizy głosów zachowanych.

Jako asystent do spraw projektów lubelskiego oddziału RISM, od roku 2010 bierze udział
w szkoleniach i konsultacjach w zakresie najnowszych metod katalogowania i opracowywania źródeł muzycznych.

Od 2009 roku współpracuje z Narodowym Centrum Kultury jako trener regionalny.

Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego polskiego kompozytora Leopolda Pycha [pdf]

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.