Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Konstanty Regamey – Pieśni młodzieńcze na głos i fortepian Jerzego Stankiewicza, Anny Bednarczyk i Wandy Gładysz, powstała w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Efektem przeprowadzonych badań jest przygotowanie do wydania Sześciu pieśni młodzieńczych na głos i fortepian Konstantego Regameya z rękopisu odkrytego w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie. Na pracę składają się artykuły omawiające młodzieńcze utwory Regameya i wykorzystane w nich wiersze rosyjskie, fragment wspomnień kompozytora, przekład wierszy i teks nutowy gotowy do publikacji.

Anna Bednarczyk – profesor nauk humanistycznych, rusycystka, przekładoznawca. Studia ukończyła w Uniwersytecie Łódzkim (1985). Promotorem jej pracy magisterskiej, a także rozprawy doktorskiej był jeden z pierwszych polskich badaczy tłumaczenia prof. Zygmunt Grosbart. Jest autorką pięciu prac monograficznych z zakresu przekładu literackiego, a także współczesnej poezji rosyjskiej oraz licznych artykułów naukowych podejmujących tę problematykę. Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami kulturowych aspektów tłumaczenia oraz dominant wpływających na wybory dokonywane przez tłumaczy. W jej pracach niebagatelną rolę pełni problematyka tłumaczenia melicznego, w tym specyfika przekładu piosenki autorskiej, czemu poświęciła rozprawę doktorską (1993) i pierwszą pracę książkową (1995), pisząc o polskich wariantach piosenek Władimira Wysockiego. Obecnie kieruje Zakładem Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Wanda Gładysz – studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie na Wydziale Kompozycji, Teorii i Dyrygentury, gdzie uzyskała dwa dyplomy (1967): z kompozycji i z teorii muzyki w klasie prof. Bolesława Woytowicza.      Redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie (Redakcja Muzyki Współczesnej). Zrealizowała edycje dzieł polskich współczesnych kompozytorów, m.in. większość partytur K. Serockiego, W. Kilara, H. M. Góreckiego, B. Schaeffera,W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego, B. Szabelskiego, R. Palestra, T. Bairda, W. Szalonka, A. Nikodemowicza, B. Matuszczak, M. Ptaszyńskiej, J. Łuciuka, R. Maciejewskiego, K. Regameya i in.

Jerzy Stankiewicz, ur. w Wilnie – muzykolog. Studiował w Uniwersytecie Warszawskim, Università degli Studi w Palermo, Uniwersytecie Jagiellońskim (1974), dr h. c. Akademii Muzycznej we Lwowie (2009).  Redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, prezes zarządu Oddziału Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich i dyrektor artystyczny Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Od 1992 (poczynając od cyklu „10 koncertów w 10 miastach dla uczczenia 10. rocznicy śmierci K. Regameya” z udziałem Olgi Pasiecznik i prof. Barbary Halskiej w Kijowie, Lwowie, Drohobyczu, Bratysławie i in., a w 1994 zaprosił do Krakowa Ensemble Regamey) zaprogramował wykonania wszystkich utworów kameralnych Konstantego Regameya w Polsce, na Ukrainie i w Szwajcarii oraz polskie i ukraińskie prawykonanie jego ostatniego dzieła– kantaty Wizje proroka Daniela (Kraków i Kijów 2007). Odtworzył i pierwszy raz opublikował (2004) biografię Konstantego Kazimierza Regameya, ojca kompozytora, rozstrzelanego przez NKWD w Kijowie w 1938 r., a także odnalazł i doprowadził do wykonania w Polsce i na Ukrainie zapomniane jego pieśni i utwory kameralne. W 2007 w Krakowie zorganizował międzynarodową konferencję muzykologiczną Fenomen osobowości Konstantego Regameya, a w 2008 w Zurychu wygłosił referat o wielokulturowych korzeniach osobowości Konstantego Regameya na konferencji Schweizerische Asiengesellschaft zorganizowanej przez prof. Eduarda Klopfensteina w Zürcher Hochschule der Künste.

Biogramy zaczerpnięte z dokumentacji pracy

Nagranie z koncertu inauguracyjnego Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Wokalnej „Voice & Piano Festival” 2015

Konstanty REGAMEY (1907 -1982) – Pieśni młodzieńcze na głos i fortepian do tekstów rosyjskich symbolistów (1921)

Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Wokalnej VOICE & PIANO 2015 / KONCERT INAUGURACYJNY
11 MAJA 2015 – Aula Akademii Muzycznej w Krakowie „Florianka”

Urszula Kryger – mezzosopran
Michał Dziad – fortepian

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.