Katalog prac konkursowych Projekt „INSPIRACJE” został zorganizowany na kanwie 100-lecia urodzin wielkiego współczesnego polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Wersja do druku

Udostępnij

Katalog prac konkursowych

Projekt „INSPIRACJE” został zorganizowany na kanwie 100-lecia urodzin wielkiego współczesnego
polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Cel projektu to przybliżenie twórczości Lutosławskiego
oraz innych artystów polskich w kontekście wydarzeń kulturowych i historycznych. Niezwykle ważnym zamysłem przyświecającym temu przedsięwzięciu wydaje się także korespondencja sztuk oraz
ukazanie, czy nawet sprowokowanie, różnych postaw i zachowań artystycznych. Ten kompleksowy projekt został zrealizowany z wykorzystaniem form wystaw, koncertów, warsztatów z dziećmi, zajęć muzykoterapii i arteterapii, łączenia oraz wzajemnego inspirowania się sztuk plastycznych i muzycznych, instalacji
multimedialnych, spotkań i dyskusji. Zwieńczeniem wszystkich tych form było otwarcie
na początku listopada 2013 roku konkursowej wystawy dzieł inspirowanych muzyką Witolda Lutosławskiego.

 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Lutosławski 2013 – Promesa, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.