Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Katalog tematyczny oper Karola Kurpińskiego autorstwa Katarzyny Płońskiej powstał w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Katarzyna Płońska – muzykolog, dyrygent chóralny, redaktor, specjalista ds. promocji. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską. Jest także absolwentką dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina i absolwentką podyplomowych studiów Public Relations w Szkole Głównej Handlowej. Od 2006 r. prowadzi Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje jako specjalista ds. promocji i PR w wydawnictwie Świat Książki, poprzednio związana z wydawnictwami PWM (specjalista ds. promocji) i WSiP (specjalista ds. audio i video).

W swojej pracy magisterskiej (napisanej na UW pod kierunkiem prof. A. Żórawskiej – Witkowskiej) sporządziła partytury i dokonała analizy zachowanych w rękopiśmiennych głosach utworów Franciszka Lessla (jedynego polskiego ucznia J. Haydna), co zaowocowało ich koncertowym wykonaniem oraz wydaniem płytowym. Zagadnienia związane z muzyką polską podjęła także w pracy magisterskiej napisanej na UMFC („Twórczość chóralna Stanisława Niewiadomskiego”) oraz licencjackiej (UW, „Msze polskie Stanisława Moniuszki”). Obecnie pracuje nad dorobkiem operowym Karola Kurpińskiego.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.