Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka powstał w ramach VI edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Praca jest kontynuacją badań autora nad dwuczęściowym Katalogiem organów diecezji opolskiej (wyd. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2015), w którym skatalogowane zostały wszystkie organy piszczałkowe z kościołów i instytucji katolickich Opolszczyzny. Uzyskanie wiedzy o organach znajdujących się także w kościołach ewangelickich pozwoliło na uzyskanie pełnego obrazu zasobów instrumentarium na terenie Śląska Opolskiego w zakresie organów piszczałkowych.

Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny został wydany drukiem przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017 (seria: Muzykologia opolska * Studia i Materiały 2).

Grzegorz Poźniak – kapłan diecezji opolskiej, profesor Uniwersytetu Opolskiego, urodził się w 1971 r. w Głubczycach. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für die katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie oraz przebywał na stypendium naukowym w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat (w zakresie nauk teologicznych) na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat (w zakresie nauk humanistycznych) na podstawie pracy Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Od 2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest Referentem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu, do 2013 r. był duszpasterzem muzyków kościelnych diecezji opolskiej. Od 2006 r. jest dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych oraz od 2013 r. prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa, historii budownictwa organowego na Śląsku, popularnej muzyki religijnej. Jest redaktorem naczelnym „Musica Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych” oraz dwóch płytowych serii wydawniczych: Organy Śląska Opolskiego oraz Musica Silesiae. Jako chórmistrz chóru męskiego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu nagrał trzy płyty CD oraz prowadził koncerty oratoryjne.

 

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.