Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Wydanie krytyczne „Rozprawy o metryczności i rytmiczności języka polskiego” Józefa Elsnera (redakcja – Joanna Dzidowska; skład, przykłady muzyczne i metryczne – Piotr Maculewicz) powstało w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

 

Joanna Dzidowska – muzyk i teoretyk muzyki, doktorantka w IS PAN. W swoich badaniach skupia się na formalnych zagadnieniach związków słowno-muzycznych w polskiej muzyce wokalno-instrumentalnej XVIII i XIX wieku. Działa także jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym różnego stopnia oraz jako aktywny muzyk-wykonawca (wiolonczelistka). Autorka wielu artykułów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, dotyczących (oprócz powyższej problematyki) także kultury muzycznej polskich dworów magnackich w XVIII w. oraz zagadnień z historii i estetyki opery. Jednocześnie aktywna wiolonczelistka, członek orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi oraz kilku zespołów kameralnych; równolegle występuje z różnymi grupami muzyki dawnej, grając na wiolonczeli barokowej.

Piotr Maculewicz – muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny, bibliotekarz, edytor źródeł muzycznych. Od 2000 r. kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Współpracuje z wiodącymi polskimi instytucjami muzycznymi (m.in. Filharmonia Narodowa, Warszawska Opera Kameralna, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Specjalizuje się w muzyce XVIII i XIX w., zwłaszcza w edycjach źródłowych. Był inicjatorem i koordynatorem różnych wielu projektów dokumentacyjnych. Autor licznych artykułów, komentarzy programowych, tekstów popularyzatorskich.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.