reportaż z międzynarodowego projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w ramach obchodów Roku Lutosławskiego.

Wersja do druku

Udostępnij

Reportaż z międzynarodowego projektu edukacyjnego zrealizowanego przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w ramach obchodów Roku Lutosławskiego.

ILYO stało się płaszczyzną wspólnych twórczych działań młodzieży, która wzięła udział w masterclassach, w próbach orkiestrowych, wykładach, warsztatach oraz — co najważniejsze — w wspólnym koncercie, który dla wielu uczestników projektu był pierwszą okazją do występu na dużej scenie.

Do projektu zgłosiło się ponad 200 młodych muzyków, orkiestrę stworzyło blisko 100 osób.

ILYO to tydzień intensywnych działań, w atmosferze wspólnej kreacji i wielowątkowych inspiracji, co obrazuje zrealizowany reportaż.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Lutosławski 2013 – Promesa, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.