Zapis audio-video z II Konwencji Muzyki Polskiej

Wersja do druku

Udostępnij

Inauguracja Konwencji i referaty otwierające
Audytorium im. Stefana Dembego

– Otwarcie Konwencji
Maciej Zieliński, Otwarte Forum Muzyki Polskiej

– Inauguracja Konwencji
Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Działalność Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-14
Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca

– Cele i zadania Konwencji
Jerzy Kornowicz, Związek Kompozytorów Polskich

– Muzyka we współczesnym świecie
Grzegorz Michalski, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Polska Rada Muzyczna

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.