"Genius Lutos" to projekt integracji społecznej, który powstał w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz w celu przełamywania stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wersja do druku

Udostępnij

„Genius Lutos” to projekt integracji społecznej, który powstał w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz w celu przełamywania stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W ramach projektu został wydany przewodnik metodologiczny z dokumentacją filmową.
Prowadzenie warsztatów i koncertów: Agnieszka Seroczyńska, Krzysztof Seroczyński, Paweł Kornicz – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Koordynacja projektu: Magdalena Wilento – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Opracowanie metodyczne przewodnika: Barbara Jaskierska, Maria Kurek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
Projekt zrealizowany przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.