Fragmenty sprawozdań stypendystów I edycji programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” (2011). Celem programu: promocja polskiego tańca za granicą; doskonalenie kadry badawczo-naukowej związanej z tańcem; podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy, choreografów, krytyków, pedagogów i kadry menedżerskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

Fragmenty sprawozdań stypendystów I edycji programu Wspieranie aktywności międzynarodowej (2011).

Cele programu: promocja polskiego tańca za granicą;  doskonalenie kadry badawczo-naukowej związanej z tańcem; podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy, choreografów, krytyków, pedagogów i kadry menedżerskiej.

Program dofinansowuje udziału w międzynarodowych warsztatach, seminariach, targach sztuki i specjalistycznych szkoleniach, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe. O dofinansowanie mogą starać się indywidualni artyści, krytycy, pedagodzy, choreografowie, tancerze (i studenci tańca), naukowcy oraz menedżerowie związani z tańcem.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.