Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Kazimierza Trzaski – Foklor taneczny północno-wschodniego Mazowsza powstała w ramach III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji III edycji programu (2013/2014) jest dziesięć prac badawczych, które obejmują szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Kazimierz Trzaska – urodził się w miejscowości Nadbory, nad Biebrzą. Z wykształcenia – historyk, instruktor tańca, z racji dotychczas wykonywanej pracy zawodowej i prowadzonych prac badawczych – choreograf, etnochoreolog i folklorysta. Ukończył studia na wydziale historii, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów by słuchaczem Studium Foklorystycznego w Nowym Sączu. Wiedzę o tańcu równolegle pogłębiał na kursie instruktorskim organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki  – Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Po studiach zajął się kulturą regionalną pracując między innymi w domu kultury w Łomży.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.