Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Emil Młynarski – Życie i działalność w Warszawie i w Wielkiej Brytanii do 1916 roku Elżbiety Szczepańskiej – Lange powstała w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”

Efektem przeprowadzonych badań, m.in. kwerendy prasy brytyjskiej jest, oparta na źródłach polskich i brytyjskich biografia Emila Młynarskiego do roku 1916, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności dyrygenckiej. Biografia artysty osadzona jest w kontekście historycznym i socjologicznym jego kariery, a autorka porusza również problematykę recepcji sztuki Młynarskiego w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Elżbieta Szczepańska-Lange – muzykolożka, krytyczka muzyczna i dziennikarka, przez szereg lat sekretarz redakcji kwartalnika „Muzyka”. Współpracowała przez wiele lat z Ruchem Muzycznym, publikując recenzje koncertowe, eseje o muzyce współczesnej, a także felietony (m.in. pod pseudonimem Jan Żak). Sporadycznie pisała także do Tygodnika Powszechnego, periodyku Lamus (Gorzów Wlkp.), współpracuje z dwumiesięcznikiem Midrasz. Opublikowała kilkanaście prac naukowych. Zajmuje się również badaniami nad życiem muzycznym Warszawy pod zaborem rosyjskim: jej książka na ten temat (Życie muzyczne w Warszawie w II połowie XIX w.) ukazała się w 2010 roku (Sutkowski Edition), w wersji angielskiej – w 2011 roku, a w 2013 roku została wydana jako e-book. W 2007 roku została laureatką Nagrody Związku Kompozytorów Polskich, przyznawaną od 1949 roku polskim kompozytorom, a od 1991 roku „polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia”.

[na podstawie biogramu zamieszczonego na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego]

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.