Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza autorstwa Małgorzaty Chmurzyńskiej, Katarzyny Janczewskiej-Sołomko i Agnieszki Obst-Chwały„Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej” zrealizowana została w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Celem badań było sporządzenie dokumentacji, służącej do stworzenia strony internetowej o Irenie Dubiskiej.

Poniżej zamieszczono komunikat badawczy o przeprowadzonych pracach, oraz biogram i kalendarium życia Ireny Dubiskiej. Pełny efekt badań został opublikowany na stronie http://dubiska.spa-m.pl

M. Chmurzyńska, K. Janczewska-Sołomko, A. Obst-Chwała – Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej. KOMUNIKAT BADAWCZY

Małgorzata Chmurzyńska – absolwentka Instytutu Muzykologii UW, AMFC (wydział V), SWPS (psychologia społeczna) oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Muzyki (AMFC); adiunkt w Zakładzie Psychologii Muzyki (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).

Działalność pedagogiczno–dydaktyczna: zajęcia muzyczno–ruchowe w przedszkolach, wieloletni staż w szkolnictwie muzycznym I i II st. jako nauczyciel fortepianu i audycji muzycznych (I st.), zasad muzyki, kształcenia słuchu, literatury muzycznej i historii muzyki (II st.), prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich UMFC.

Działalność edytorska:

Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego (red. nauk. M. Manturzewska). Warszawa, AMFC, 1999/2001.
O pracy pianisty
. Warszawa: AMFC, 2004.
Wyzwania i możliwości psychologii muzyki w ujęciu J. A. Slobody
. Warszawa, AMFC, 2005.
Ocenianie wykonań muzycznych
(współredaktor: Barbara Kamińska). Warszawa: AMFC, 2006.
Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli
(red. nauk. B. Kamińska). Warszawa: AMFC, 2007
J. A. Sloboda Wykłady z psychologii muzyki (redakcja i przekład). Warszawa: UMFC, 2008.

Działalność naukowo–badawcza:

Poczucie kompetencji i skuteczności zawodowej nauczycieli-muzyków – badania nauczycieli fortepianu SM I st., 2005–08); Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju artystyczno-zawodowego talentów muzycznych – badania uczestników międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz studentów klas fortepianu polskich akademii muzycznych (kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki), 2010–2013; Nauczyciele i nauczanie instrumentu głównego w szkolnictwie muzycznym I st. (współkoordynatorka projektu i współautorka Raportu na zlecenie IMiT), 2011–2012; Psychologiczne uwarunkowania ocen wykonań muzycznych – wpływ informacji apriorycznych na oceny, 2012–2014; Udział w wielu konferencjach naukowych: ogólnopolskich (m.in. psychologicznych, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz międzynarodowych (m.in. organizowanych przez ESCOM – Bolonia 2005, Finlandia 2009, Saloniki 2012 – i przez uniwersytety w Paderborn, Insbrucku, Helsinkach, Nikozji).

Katarzyna Janczewska-Sołomko – muzykolog, pedagog, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim,  w 1961 r. odbyła  jako stypendystka Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego blisko roczną specjalizację w Państwowym Konserwatorium w Sofii, w 1983 r. obroniła doktorat na UW. W 1959 r. rozpoczęła pracę pedagogiczną jako nauczyciel umuzykalnienia, była wizytatorem szkół muzycznych, a następnie metodykiem i kierownikiem działu wydawnictw w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego; w latach 1987-2006 pracownik naukowo-badawczy w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Prowadzi pionierskie badania z zakresu historii fonografii.

Autorka wielu artykułów, referatów, opracowań (bibliografia liczy ponad 100 pozycji), haseł do encyklopedii (m.in. NGroveD), dyskografii; recenzent materiałów przygotowywanych do druku.

Aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (obecnie wiceprezes Zarządu Głównego), Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (kolejną kadencję przewodnicząca zarządu Sekcji Fonotek)  i innych organizacji oraz komisji i zespołów. Otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w wielu konferencjach i kongresach w kraju oraz za granicą, na których wygłaszała referaty prezentujące rezultaty  prac badawczych i zagadnienia historii nagrań. Inicjatorka, autorka scenariuszy i komisarz wystaw, autorka i komentator cyklu koncertów nagrań historycznych.  Prowadzi prace zmierzające do zachowania zabytków polskiej kultury muzycznej. Recenzent, tłumacz, autorka programu nauczania, podręczników przygotowanych do druku, audycji radiowych dla Redakcji Programów dla Zagranicy na temat muzyki polskiej (962-1963). Prelegent na koncertach w Ośrodku Kultury Polskiej w Sofii. Brała udział w audycji autorskiej o polskich instrumentach ludowych (Program I TV, 1977), udzielała wywiadów  prasowych, radiowych (m.in. w Chicago) i telewizyjnych (m.in. w Kijowie).

Uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”; Złotą Odznaką SPAM, Medalem SPAM „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej”, „Złotą Syrenką”, laureatka Nagrody im. A. Łysakowskiego w kategorii prac naukowych za 2002 rok za Dyskopedię poloników do roku 1918, za Dyskopedię poloników 1919-1939 otrzymała nagrodę Association for Recorded Sound Collections – Awards For Excellence (w USA) w kategorii badań historii nagrań.

Agnieszka Obst-Chwała – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu, Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury SGH w Warszawie, studiowała również  Muzykologię na Uniwersytet Warszawskim.

 

Działalność koncertowa w zespołach muzyki dawnej: działalność koncertowa w Zespole Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”  Zamojskiego Domu Kultury; działalność  w Zespole Muzyki Dawnej „Dekameron” Tadeusza Czechaka; działalność w Międzywydziałowej Orkiestrze Barokowej Akademii Muzycznej w Warszawie; założenie i działalność koncertowa w Zespole Muzyki Dawnej „Sabionetta”; działalność w Orkiestrze Barokowej „Il Tempo” Agaty Sapiechy; współpraca z zespołami tańca dawnego „ Pawanilia” i „Gratia Iuvenis”; działalność  w Zespole Muzyki Dawnej „Ars Nowa” Jacka Urbaniaka; działalność  w „Klubie św. Ludwika” Jacka Kowalskiego; działalność  w Zespole Muzyki Dawnej „Ars Cantus” Tomasza Dobrzańskiego; działalność w Orkiestrze Barokowej „La Tempesta” Jakuba Burzyńskiego.

 

Inna działalność artystyczna: udział w sztuce W. Shakespeare „Król Lear” w Teatrze Na Woli reż. Andrieja Konczałowskiego. Udział w widowiskach Romana Kołakowskiego m.in. „FLORILEGIUM – Pieśni Świętego Franciszka”. „Lamenty i uciechy Kazimierza Dejmka” w Teatrze Polskim w Warszawie. Od 2010 r. udział w koncertach organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Działalność Pedagogiczna: praca w młodzieżowym, instrumentalno-wokalnym zespole Capella all’ Antico z Zamościa (Nagrody – Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”: dwie Brązowe Harfy Eola, trzy Srebrne Harfy Eola, trzy Złote Harfy Eola, dwie nagrody Grand Prix – Puchar Ministra Edukacji Narodowej). Prowadzenie zajęć z emisji głosu w ZTL „Warszawa” Akademii Wychowania Fizycznego. Prowadzenie klasy dawnych instrumentów strunowych podczas warsztatów muzycznych Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Prowadzenie, przygotowanie audycji muzycznych i koncertów edukacyjnych z zespołem Sabionetta w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Pałacu w Wilanowie, w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

Nagrane płyty: Dzieła S. Klonowica Ars Nova, Dzieła wszystkie Cypriana Bazylika Ars Nova, Wojna i Miłość Klub św Ludwika, Grunwald 1410 po Kowalsku Klub św Ludwika, Pieśni kurpiowskie zespół Swoją Drogą i Apolonia Nowak, Pieśni inspirowane kulturą ludową Europy Swoją Drogą i Disguise, Pieśni św. Franciszka Florilegium Romana Kołakowskiego, Czesław śpiewa Miłosza Czesław Mozil, Podobieństwo Żywota Krzescijańskiego Sabionetta (nominowana do nagrody Fryderyk 2014 r.), Utwory Wojciecha Dankowskiego La Tempesta.

Strona internetowa: www.sabionetta.pl

 

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.