Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza autorstwa Andrzeja Szadejki – „Daniel Magnus Gronau (1700? – 1747) – realizacja basso continuo, kontrapunktu i kompozycji w osiemnastowiecznym Gdańsku. Na podstawie anonimowego manuskryptu Ms. Akc. 4125 ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej” powstała w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Andrzej Szadejko – urodzony w 1974 roku w Gdańsku, studiował grę organową w Gdańskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem prof. Leona Batora, ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie, w klasie organów prof. Joachima Grubicha i Hochschule für Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis w klasie organów Jean-Claude Zehndera. W Schola Cantorum Basiliensis ukończył także z wyróżnieniem naukę śpiewu w klasie Richarda Levitta oraz kurs kompozytorski u Rudolfa Lutza. W roku 2002 obronił przewód doktorski w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w 2012 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Był stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundacji Kultury, Miasta Basel, Doms-Stiftung, Organ Summer Academy w Haarlem (Holandia).

Uczestniczył aktywnie w wielu kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Holandii i Szwajcarii, prowadzonych przez wybitnych organistów europejskich (ok. 30 kursów).

Jest finalistą i laureatem wielu konkursów organowych w Polsce i za granicą (Rumia, Gdańsk, Warszawa, Odense/DK, Brugge/B).

Od roku 1994 regularnie koncertuje w Polsce i innych krajach europejskich (Szwajcaria, Czechy, Dania, Holandia, Szwecja, Włochy, Niemcy, Finlandia, Norwegia) a także w USA. Oprócz organowej działalności koncertowej zajmuje się także komponowaniem.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie wykłada grę na organach i realizację basso continuo. Prowadził kursy interpretacji muzyki organowej w Polsce i Finlandii.

Przewodniczy pracom nad odbudową historycznych organów Mertena Friese w kościele oo. Franciszkanów p/w św. Trójcy w Gdańsku (patrz www.organy.gda.pl).

Współpracuje z Biblioteką Gdańską PAN jako koordynator projektu Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w opracowaniu nagrań i druków muzykaliów gdańskich.

Jest szefem i założycielem zespołu wokalno-instrumentalnego GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE (www.goldbergensemble.eu), z którym nagrywa premierowe wykonania gdańskich kantat kompozytorów osiemnastowiecznych. Płyta „Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat. Vol I” otrzymała nagrodę czytelników Gazety Wyborczej w kategorii muzyki klasycznej – SZTORM 2008, a płyta „Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat. Vol. II oraz „Johann Balthasar Christian Freislich – Passio Christi” były nominowane do tej nagrody w roku 2010 i 2012. W roku 2011 ukazała się kolejna płyta z tej serii z kantatami wielkopostnymi. A w 2013 płyta „Johann Balthasar Christian Freislich – Passio Christi” była nominowana do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej – FRYDERYK 2013. W roku 2014 kolejna płyta z tej serii „Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat. Vol V Kantaty Wielkanocne” została ponownie nominowana do nagrody FRYDERYK 2014.

W 2008 roku renomowana wytwórnia niemiecka Motette-Psallite wydała jego dwupłytowy album solowy z premierowymi nagraniami utworów organowych dwóch uczniów J.S.Bacha działających w Gdańsku i Rydze – Friedricha Mohrheima i Gottlieba Müthela.

W roku 2011 nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku ukazała się książka poświęcona twórczości dwóch uczniów Jana Sebastiana Bacha, działających nad Bałtykiem p.t. „Styl i Interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?-1780) i Johanna Gottfrieda Müthela (1728-1788). Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku”. Książka otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Książek Naukowych we Wrocławiu. W tym samym roku nakładem wydawnictwa muzycznego Polihymnia w ramach Stypendium Marszałka Województwa dla Młodych Twórców ukazało się wydanie własnego utworu Missa Brevis na chór 8-głosowy a’cappella.

W roku 2015 w ramach programu „Muzyczne Białe Plamy” w IMiT zrealizował opracowanie naukowe dotyczące basso continuo, kontrapunktu, improwizacji i kompozycji na bazie manuskryptu z 517 fugami gdańskiego organisty Daniela Magnusa Gronaua.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.