Projekt instrumentu w ramach programu "Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych"

Wersja do druku

Udostępnij

Projekt budowy liry korbowej („lira pielgrzymiej”) autorstwa Małgorzaty Bajki powstał
w ramach II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Indywidualne warsztaty budowy liry korbowej z udziałem Małgorzaty Bajki – ucznia i Stanisława Nagaja – mistrza odbyły się w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 roku w warsztacie mistrza,
w Pracowni Budowy Lir Korbowych w Starej Wsi.

Stanisław Nogaj – lirnik, twórca lir i pedagog. Budową lir zajmuje się od 2001 r. Budowy i naprawy instrumentów muzycznych uczył się w pracowni Mistrza ludowego Stanisława Wyżykowskiego. Od 2003 r. rozpoczął prace we własnej Pracowni, w której skupił się głównie na budowie lir korbowych,
od kopii lir dziadowskich aż po instrumenty współczesne. Instrumenty z jego pracowni wykorzystywane są przez muzyków wędrownych, pieśniarzy, dziadów – lirników, muzyków instrumentalistów oraz jako eksponaty w muzeach w Zabrzu i Kolbuszowej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie.

Swoja wiedzę Stanisław Nogaj wykorzystuje również w działalności edukacyjnej prowadząc
w szkołach prezentacje o tematyce lirniczej i warsztaty wprowadzające w historię lirnictwa w Polsce podczas Taboru Muzyki i Tańca w Szczebrzeszynie i Narolu, współtworząc wystawy fotograficzne dokumentujące swoje prace w Bibliotece Muzycznej w Rzeszowie, koncertując z Zespołem Muzyki Dawnej Vox Angeli z Rzeszowa oraz spotykając się na licznych festiwalach związanych szeroko
z muzyką dawną.

Podczas swojej pracy zbierał materiały związane z dokumentacją lirnictwa w Polsce, pieśni w terenów Podkarpacia, związane z tradycją lirniczą oraz dokumentację zdjęciową lir z całego świata, również związaną z historią lirnictwa od średniowiecza.

Jego działalność jest opisana w dwóch pracach zbiorowych poświęconych tematyce lirniczej; „Podtrzymywanie lirnictwa w Polsce. Stanisław Wyżykowski, Stanisław Nogaj – sylwetki, budownictwo, wykonawstwo” autorstwa Darka Trzcińskiego oraz „Hurdy-gurdy: Contemporary Destination”autorstwa Piotra Nowotnika.

Małgorzata „Czarli” Bajka – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Grafiki i Pracownię Malarstwa ściennego Wydziale Malarstwa. Studiowała także archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się różnymi aspektami sztuki: grafiką projektową i warsztatową, malarstwem (w tym malarstwem ściennym), kolażem, fotografią, filmem, scenografią, ale podstawą większości jej działań jest rysunek.

Bardzo ważna jest dla niej muzyka, często stanowiąc główną inspirację i temat jej prac. Gra na instrumentach ludowych i śpiewa, od wielu lat uczestnicząc także w warsztatach muzyki tradycyjnej.

Biogramy na podstawie dokumentacji warsztatów, oprac. IMiT

fot. Piotr Baczewski – zdjęcie z warsztatów budowy basów radomskich w ramach I edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowcy” w Kuźnicy z udziałem Piotra Sikory i Michała Maziarza.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.