Projekt instrumentu w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Wersja do druku

Udostępnij

Projekt budowy kozła ślubnego autorstwa Jarosława Mai powstał w ramach VII edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Indywidualne warsztaty budowy kozła ślubnego z udziałem mistrza Stanisława Mai i ucznia – Jarosława Mai odbyły się w dniach 1 stycznia – 30 czerwca 2018 roku w pracowni mistrza w Zbąszyniu. Łącznie odbyło się 150 godzin warsztatowych. Zwieńczeniem warsztatów była prezentacja zbudowanego kozła i jego ocena przez znawców budowy instrumentów podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich w Poznaniu (19-20.05.2018 r.).

Podczas warsztatów zgromadzony został materiał edukacyjny w formie zdjęć oraz filmu dokumentującego przebieg warsztatów.

Stanisław Mai – ur. 16.12.1958r. w Zbąszyniu, stanowiący trzon rodziny Mai, rodziny z ogromnymi tradycjami muzycznymi i przywiązaniem do kultywowania tradycji regionu. Jego żona – Maria, członkini Zespołu Regionalnego Wesele Przyprostyńskie, której ojciec również był członkiem tego zespołu. Troje dzieci – córka Joanna oraz Katarzyna, posiadająca umiejętności gry na sierszenkach (siesienkach), koźle oraz skrzypcach, syn Jarosław – członek wielu kapel koźlarskich, jako koźlarz i klarnecista. Rodzeństwo od lat bierze aktywny udział w promowaniu muzyki i śpiewu regionu kozła. Duże zainteresowanie budową instrumentów ludowych wykazuje również zięć – Dominik Brudło

Wiele lat obserwacji oraz czynny udział we wszelkiego rodzaju lokalnych aktywnościach na rzecz kultury i muzyki ludowej regionu, przerodziły się w pasję do budowy instrumentów ludowych. Uczestnictwo m.in. w takich wydarzeniach, jak Warsztaty Budowniczych Dud i Kozłów, Biesiada Koźlarska, Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich w Poznaniu, czy prezentacje wykonanych instrumentów na Targowisku instrumentów podczas Festiwalu Wszystkie mazurki świata w Warszawie oraz bardzo dobry kontakt ze starymi mistrzami sprawiły, że poprzez bezpośredni przekaz, poznał tajniki unikatowej sztuki budowy oraz napraw kozła weselnego, kozła ślubnego, sierszenek dymanych i dmuchanych.

Dzięki swojej aktywności stał się propagatorem i kultywatorem rodzimej tradycji w regionie. W związku z zamiłowaniem do budowy instrumentów na wzór starych mistrzów koźlarskich, zauważalny jest nawracający trend, zwiększającej się stopniowo ilości instrumentów na terenie Zbąszynia i gmin ościennych. Zaś starannie wykonywane instrumenty zbierają bardzo pozytywne opinie wśród znawców sztuki wyrobu instrumentów ludowych, jak np. podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich w Poznaniu, czy Festiwalu Dud Polskich w Zbąszyniu.

Jarosław Mai – ur. 21.04.1985r., od najmłodszych lat przesiąknięty folklorem ziemi zbąszyńskiej i zamiłowaniem do muzyki koźlarskiej. Członek rodziny z pasją i zaangażowaniem do pielęgnowania rodzimych tradycji. Ojciec – Stanisław, budowniczy instrumentów ludowych, propagator tradycji i kultury regionu, matka – Maria, kultywatorka śpiewu oraz była członkini Zespołu Regionalnego Wesele Przyprostyńskie. Siostry Joanna oraz Katarzyna – ta ostatnia czynna członkini kapel koźlarskich, grająca na skrzypcach i koźle.

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu na klarnecie i fortepianie. Ukończył klasę instrumentów ludowych u mistrza Henryka Skotarczyka (budowniczego i nauczyciela gry na koźle), rozpoczynając od sierszenek dmuchanych, sierszenek dymanych, kończąc na koźle ślubnym, koźle weselnym oraz klarnecie w stroju Es. W wieku 11 lat dołączył do utworzonej wówczas reprezentacyjnej, szkolnej kapeli koźlarskiej. Po ukończeniu szkoły muzycznej, stał się głównym ogniwem reaktywowanej kapeli koźlarskiej grającej przy Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały w Dąbrówce Wielkopolskiej, gdzie gra do dziś na koźle oraz klarnecie Es.

Przez ostatnie kilkanaście lat współpracował z wieloma artystami, muzykami ludowymi i wielokrotnie prezentował grę solową oraz w kapeli, na koźle ślubnym i weselnym, a także klarnecie Es, podczas licznych spotkań, występów, warsztatów, przeglądów, konkursów oraz festiwali w kraju i zagranicą. Zdobył wiele nagród i wyróżnień za kultywowanie tradycji i grę na koźle, biorąc udział m.in. w takich wydarzeniach jak: Ogólnopolski Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich w Poznaniu, Konkurs Muzyki Ludowej w Kopanicy, Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu, Wielkopolskie Warsztaty Budowniczych Dud i Kozłów, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, Spotkania Kolędników-Dudziarzy w Połajewie, Turniej Dudziarzy Wielkopolskich w Kościanie, Dudaskie Ostatki w Zakopanem, Spotkania Gajdoszy w Istebnej, Gajdovačka w Oravskiej Polhorze (Słowacja).

Podczas jubileuszowej gali w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu, zaprezentował grę oraz wręczył prezentowanego kozła weselnego, wykonanego przez śp. Marka Franciszka Modrzyka z Nądni, Stefanowi Stuligroszowi – dyrektorowi Chóru Poznańskich Słowików.

Od wielu lat jest również członkiem utworzonej przez śp. Leonarda Śliwę młodzieżowej grupy Pastuszkowi Grocze spod Zbąszynia, składającej się z koźlarzy, skrzypków i klarnecistów (w stroju Es) wykonującej pastorałki i kolędy w okresie Bożonarodzeniowym.

Biogramy i zdjęcia (Jarosław Mai, Stanisław Mai, Dominik Brudło) – dokumentacja warsztatów

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.