Celem niniejszego Aneksu do Raportu jest prześledzenie obecności muzyki Andrzeja Panufnika w życiu muzycznym w roku 2014 – roku stulecia urodzin kompozytora. Raport pomyślany jest jako uzupełnienie danych zawartych w Raporcie o obecności muzyki Andrzeja Panufnika w latach 1991–2013 i ma na celu wykazanie, jak rok jubileuszowy wpłynął na obecność utworów kompozytora w życiu muzycznym Polski i świata.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem niniejszego Aneksu do Raportu jest prześledzenie obecności muzyki Andrzeja Panufnika w życiu muzycznym w roku 2014 – roku stulecia urodzin kompozytora. Raport pomyślany jest jako uzupełnienie danych zawartych w Raporcie o obecności muzyki Andrzeja Panufnika w latach 1991–2013 i ma na celu wykazanie, jak rok jubileuszowy wpłynął na obecność utworów kompozytora w życiu muzycznym Polski i świata.

Raport podzielony jest na sekcje analogiczne do raportu obejmującego poprzednie lata. Zachowanie tego samego podziału pozwala w prosty sposób dokonać porównań w kolejnych działach dotyczących promocji i obecności utworów Andrzeja Panufnika w życiu muzycznym, refleksji naukowej oraz innych wydarzeniach czy inicjatywach związanych z postacią i twórczością kompozytora.

Dane dotyczące wszystkich analizowanych wykonań utworów Andrzeja Panufnika (również większości kompozycji kameralnych) pochodzą przede wszystkim od jego wydawcy – londyńskiego Boosey & Hawkes. Częściowo uzupełniają je informacje od polskiego Zaiksu, jak również informacje od rodziny kompozytora, w szczególności jego żony Lady Camilli Panufnik, która aktywnie uczestniczyła w większości jubileuszowych koncertów i wydarzeń.

Do Raportu dołączone zostały aneksy, w których podano szczegółowy wykaz wykonań utworów orkiestrowych (Aneks 1) oraz kameralnych (Aneks 2) Andrzeja Panufnika na świecie, z uwzględnieniem podziału na Polskę, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i inne kraje świata.

Warto dodać, że 100. rocznica urodzin Sir Andrzeja Panufnika (1914-1991) obchodzona była w 2014 roku pod auspicjami UNESCO.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.