Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Marii Stolarzewicz – Analiza wybranych utworów fortepianowych Michała Kleofasa Ogińskiego i Marii Szymanowskiej ze szczególnym uwzględnieniem polonezów powstała w ramach V edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Efektem przeprowadzonych badań jest artykuł pt. „Analiza wybranych utworów fortepianowych Michała Kleofasa Ogińskiego i Marii Szymanowskiej ze szczególnym uwzględnieniem polonezów” oraz referat „History of a musical friendship: Michał Kleofas Ogiński and Maria Szymanowska”, który został wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji „Maria Szymanowska i jej czasy. Talenty w wydaniu kobiecym: mity i rzeczywistość”. Konferencja odbyła się w Paryżu w dniach 25-27 listopada 2015 roku w Stacji naukowej PAN (74, rue Lauriston, Paris 16e) pod honorowym patronatem Ambasadora RP we Francji, Andrzeja Byrta.

http://chopinwithcherries.blogspot.de/2015/12/discovering-womens-music-at-maria.html

dr Maria Stolarzewicz – pracownik naukowy w Katedrze Historii Muzyki Żydowskiej w Instytucie Muzykologii Weimar-Jena przy Wyższej Szkole Muzycznej im. Franciszka Liszta w Weimarze. Rozprawę doktorską Christoph Martin Wielands deutschsprachiges Musiktheater Idee und Verwirklichung napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Sauerlanda (UW) i prof. dr hab. Helen Geyer (Weimar-Jena) obroniła na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 roku. Stypendystka: programu Sokrates-Erasmus, DAAD, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur i Klassik Stiftung Weimar. W latach 2012-2014 była asystentką dyrektor Instytutu Muzykologii Weimar-Jena. W 2015 r. otrzymała grant w programie Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczne Białe Plamy na badania nad polonezami Michała Kleofasa Ogińskiego i Marii Szymanowskiej. Razem z prof. Helen Geyer wydała w 2015 r. książkę Weibliche Mythten in Musik, Literatur und bildender Kunst (von Bockel Verlag). Obecnie wraz ze Stanisławem Gromadzkim, Anną Wołkowicz i Wojciechem Zahaczewskim przygotowuje specjalne wydanie „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego“ z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Karola Sauerlanda.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji V edycji programu (2015/2016) jest dziewięć prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.