Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest Jednostką Wspierającą realizację Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Inwestycji jest zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zachęcanie do transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC, dostępnego TUTAJ.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: kpo@nimit.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść do 3 dni roboczych.

INFOLINIA dostępna jest pod numerem 22 122 55 00 w dni powszednie w godz. 10.00-16.00.

Inwestycja będzie składać się z:

 • części grantowej (wsparcie w formie grantów),
 • części stypendialnej (wsparcie w formie stypendiów).

Część grantowa – skierowana do instytucji kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną oraz NGO, będzie realizowana w formie otwartych konkursów. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się m.in. o wsparcie następujących rodzajów Przedsięwzięć: realizacja spektakli, koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw programów edukacyjnych i badawczych. Ocena Przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formie otwartego konkursu.

Część stypendialna – skierowana do twórców indywidualnych (twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy, badacze, muzealnicy), realizowana w formie stypendium przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy. Ocena Przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formule otwartego konkursu. Poprzez stypendia dofinansowywane będą indywidualne aktywności skierowane na rozwój osobisty Wnioskodawcy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach następujących segmentów:

 • kultura ludowa i tradycyjna
 • muzealnictwo
 • muzyka
 • sztuki wizualne
 • taniec
 • teatr

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku o grant – LINK

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku o stypendium – LINK


Z dniem 26 czerwca 2024 r. zmieniono  Regulamin pierwszego wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki, inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Punkt 4.6 otrzymał brzmienie:

Nie jest dopuszczalne objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w formie stypendium:

 1. w ramach pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE;
 2. realizowanego w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą;
 3. realizowanego w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę innego rodzaju działalnością jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.

Ponadto w tabeli umieszczonej w pkt 10.4 ww. Regulaminu wprowadzono następujące zmiany:

 1. w kolumnie: „Rodzaj kosztu”, w rubryce przyporządkowanej do wiersza: „usługi”, dodano pozycje: „usługi artystyczne”; „usługi szkoleniowe”;
 2. w kolumnie: „Rodzaj kosztu”, w rubryce przyporządkowanej do wiersza: „pozostałe koszty”, w pozycji trzeciej, wykreślono wyrażenie: „w muzeach”.

Umieszczony na stronie internetowej NIMiT Regulamin jest tekstem jednolitym uwzględniającym powyższe zmiany

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej:


Oświadczenia do wniosków: 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kpo@nimit.pl


Aktualności: