Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest Jednostką Wspierającą realizację Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Inwestycji jest zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zachęcanie do transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC, dostępnego online od 30 czerwca 2024r.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: kpo@nimit.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść do 3 dni roboczych.

INFOLINIA zostanie uruchomiona po 17.06.24r.

Inwestycja będzie składać się z:

  • części grantowej (wsparcie w formie grantów),
  • części stypendialnej (wsparcie w formie stypendiów).

Część grantowa – skierowana do instytucji kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną oraz NGO, będzie realizowana w formie otwartych konkursów. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się m.in. o wsparcie następujących rodzajów Przedsięwzięć: realizacja spektakli, koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw programów edukacyjnych i badawczych. Ocena Przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formie otwartego konkursu.

Część stypendialna – skierowana do twórców indywidualnych (twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy, badacze, muzealnicy), realizowana w formie stypendium przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy. Ocena Przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formule otwartego konkursu. Poprzez stypendia dofinansowywane będą indywidualne aktywności skierowane na rozwój osobisty Wnioskodawcy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach następujących segmentów:

  • kultura ludowa i tradycyjna
  • muzealnictwo
  • muzyka
  • sztuki wizualne
  • taniec
  • teatr

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej:

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: kpo@nimit.pl


Pytania i odpowiedzi:Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju