Printable version

Share

Objectives:

Scientific research on neglected areas of Polish music and dance.

Description:

The programme is addressed to Polish and foreign researchers who want to carry out scientific research on neglected and overlooked areas of Polish music or dance in Poland and abroad. Subjects are declared to the Institute directly by the researchers applying to the programme and the effects of their work (musicological works, catalogues of artistic works, databases, reconstructed compositions, sources studies, etc.) will be transmitted to the Institute for further publication.

The readiness to take part in the programme is declared to the Institute directly by the researcher or the group of researchers (maximum: 3 people).

The 3rd edition of the programme is held from 1 October 2013 to 31 July 2014. The deadline for submission of applications is 30 June 2013 and the deadline for submission of works (research outputs) is 31 July 2014.

Applications must be sent by e-mail (imit@imit.org) and post (Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warsaw, Poland, with a note:  Application for the Programme “Blank Pages of Music” (date as postmarked).

Budget:

100 000 PLN

Responsible:

Andrzej Kosowski – Director of Institute of Music and Dance
Joanna Szymajda – Deputy Director of Institute of Music and Dance

Outputs:
Programme launched, during 2nd edition.

From a 42 applications The Selection Board has chosen 10 projects to be carried out in the 3rd Edition of the  Programme (30 August 2013)

 1. Reconstructing the Soundscape of Warsaw’s Bells – Charles Bodman Rae
 2. Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik – korespondencja. Przygotowanie do publikacji, opracowanie redakcyjne i edycja listów [Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik – correspondence. Editing and preparation for publication] Beata Bolesławska-Lewandowska, Bartosz Bolesławski
 3. Tradycje muzyczne górali kliszczackich [Musical traditions of Kiszacy highlanders] Gabriela Gacek
 4. Twórczość chóralna Ludomira Michała Rogowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł z archiwów dubrownickich) [Choral works of Ludomir Michał Rogowski with particular focus on the Dubrovnik archives] Jolanta Guzy-Pasiak
 5. Polska kultura ludowa w świadomości społeczności polskiej na pograniczu polsko-białoruskim (Grodzieńszczyzna) [Perceptions of Polish folk culture in the Polish community of the Belarusian/Polish borderlands] Anastasiya Niakrasava,  Piotr Baczewski
 6. Paryski świat Juliana Fontany (1810-1869) [The Paris of Julian Fontana: 1810-1869] Magdalena Oliferko
 7. Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się
  w rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa utworów
  osiemnastowiecznego polskiego kompozytora Leopolda Pycha [Preparation for publications of musical artefacts found in Piarist monastery manuscripts in Podoliniec. Critical edition of original versions of the works of Leopold Pych, Polish composer of the 18th century]Dariusz Smolarek, Aleksandra Czech
 8. Hrabina Stanisława Moniuszki – opracowanie partytury do wydania źródłowego
  i opatrzenie go komentarzem krytycznym
  [Hrabina by Stanisław Moniuszko – preparation of the original score for publication with a critical commentary] – Agnieszka Topolska
 9. Folklor taneczny północno-wschodniego Mazowsza [The dance folklore of north-east Mazovia] Kazimierz Trzaska
 10. Multimedialność: strategie wykorzystania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu [The multimedia: strategies of using new media in Polish new dance] – Magdalena Anna Zamorska

DOCUMENT SET:

INTRODUCTION TO THE PROGRAMME

RULEBOOK

APPLICATION FORM