Program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce lub zagranicą.

Wersja do druku

Udostępnij

Cyklicznie, przez kilka dni w miesiącu STUDIO teatrgaleria staje się przestrzenią wydarzeń wyłącznie tanecznych – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

Program jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgalerię przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach ostatniej edycji

18–27 grudnia 2020 roku odbyła się 40. odsłona Sceny Tańca Studio. W jej ramach na platformie VOD STUDIO były dostępne spektakle realizowane w ramach programu Zamówienia choreograficzne. Dodatkowym wydarzeniem z okazji okrągłej edycji było spotkanie urodzinowe Sceny Tańca Studio, w której wzięły udział osoby związane z projektem.