W 2019 wystartował pilotaż programu czynnej edukacji muzycznej „Grajmy w szkole!”.

Wersja do druku

Udostępnij

Objął 6 głównych zadań:

  1. szkolne zespoły muzyczne – w ramach tego zadania powołano 12 pracowni instrumentalnych, odmiennych stylistycznie, zlokalizowanych w różnych placówkach oświatowych w 7 województwach;
  2. chóry – w ścisłej współpracy z programem Śpiewająca Polska w ramach pilotażu 20 szkolnych chórów rozpoczęło działanie według nowych zasad i programu;
  3. orkiestry dęte – we współpracy z programem Wszystko Gra w ramach pilotażu sprawdzano nowy program funkcjonowania szkolnych orkiestr dętych, w szczególności model organizacyjny oraz dostosowanie materiałów nutowych na potrzeby pracowni;
  4. badania diagnostyczne – przeprowadzono diagnozę zasobów infrastrukturalno-kadrowych powszechnej edukacji muzycznej w Polsce;
  5. ewaluacja pilotażu;
  6. Projekt Wieloletniego Programu Rządowego – w wyniku funkcjonowania pilotażu, opracowana zostanie koncepcja wprowadzenia WPR, poświęconego powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polską Radą Muzyczną.

Współorganizatorami programu były Narodowe Forum Muzyki, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.