Archiwa Dostępne to projekt, którego długofalowym celem jest zwiększanie dostępności archiwów muzyki tradycyjnej w zbiorach instytucjonalnych, społecznych i prywatnych.

Wersja do druku

Udostępnij

Zespół projektu bada dobre praktyki w instytucjach i publikuje teksty na temat metod archiwizowania, digitalizacji, przechowywania oraz udostępniania zbiorów.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2019 roku przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego.