Akademia Kolberga to projekt, który opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, którą prowadzi od ponad dwudziestu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Akademii Kolberga jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich.
Program był prowadzony przez Stowarzyszenie Tratwa w latach 2014 – 2019. Obecnie jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Pracownią Muzyki i Tańca Tradycyjnego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

w ramach obecnej edycji

Wydarzenia