Wersja do druku

Udostępnij

Zarządzenie nr. 4 Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Załącznik nr.1 do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień na dostawy i usługi z dziedziny kultury

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Załącznik nr.2 do Regulaminu

Załącznik nr.3 do Regulaminu

Załącznik nr.4 do Regulaminu

Załącznik nr.5 do Regulaminu

Załącznik nr.6 do Regulaminu

Załącznik nr.6a do Regulaminu

Załącznik nr.6b do Regulaminu

Załącznik nr.6c do Regulaminu

Załącznik nr.7 do Regulaminu

Załącznik nr.8 do Regulaminu

Załącznik nr.8a do Regulaminu

Załącznik nr.8b do Regulaminu

Załącznik nr.9 do Regulaminu

Załącznik nr.10 do Regulaminu

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2014

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2015

Plan finansowy zamówień publicznych z dziedziny kultury na rok 2015 (korekta)