Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 18 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet – Zamówienia kompozytorskie w ramach Programu MKiDN Kolekcje.

Instytucją zarządzającą priorytetem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem priorytetu Zamówienia kompozytorskie jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. Przedmiotem wniosków są dzieła autorstwa kompozytorów z Polski lub zagranicy których premiera dzieł będzie miała miejsce w Polsce lub za granicą.

Priorytet Zamówienia kompozytorskie jest pierwszym systemowym przedsięwzięciem na rzecz stymulacji twórczości muzycznej i obecności powstałych w wyniku realizacji projektu dzieł w przestrzeni publicznej. Powstałe w ramach priorytetu dzieła poprzez szerokie udostępnianie w przestrzeni publicznej posłużą jako cenne narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, przyczyniając się do zwiększenia społecznej obecności muzyki i budowania jej związków z różnymi kręgami odbiorców, w tym z dziećmi i młodzieżą.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogły składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1 października 2012 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków, złożonych w toku procedury odwoławczej do Programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie.

Lista wniosków dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Priorytet Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMIT w zakładce programy.

Do priorytetu złożono 217 wniosków, w 27 stwierdzono błędy formalne, 190 zostało dopuszczonych do oceny. 16 sierpnia 2012 roku, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół Sterujący w składzie: Marta Ptaszyńska, Wojciech Michniewski, Adam Sławiński, Krzysztof Szwajgier oraz Andrzej Kosowski, rozpatrywał wnioski na nowe utwory dla 126 polskich i 8 zagranicznych kompozytorów, które mają powstać i zostać prawykonane do końca 2013 roku. Ze względu na fakt, iż planowany budżet programu wynosi 2 miliony złotych, a łączna wartość wnioskowanych dotacji przekroczyła 6 milionów złotych, podczas obrad przyjęto zasadę, iż w przypadku powtarzających się nazwisk kompozytorów, rekomendację Zespołu uzyska tylko jeden wniosek z tym kompozytorem, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. Zespół zaopiniował Ministrowi 80 wniosków, które zostały zaakceptowane do realizacji. W trybie odwoławczym złożono 78 wniosków. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzył 12.

Wyniki naboru – 2012 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie

Lista rozpatrzonych pozytywnie odwołań

Jeszcze w 2012 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór do priorytetu Zamówienia kompozytorskie. Termin składania wniosków upłynie 31 stycznia 2013 roku.