Wersja do druku

Udostępnij

cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.
opis: Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych. Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu.

I edycja programu trwa od 15 lipca do 15 grudnia 2011. Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji programu upływa w dniu 15 czerwca, zaś termin wyboru projektów w dniu 30 czerwca. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków.

budżet: I edycja – 30 tyś. zł.
osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski- dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Zgłoszono 12 aplikacji (15.06.2011)
Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 projektów (30.06.2011)

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego