Wersja do druku

Udostępnij

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: specjalistki / specjalisty ds. programów dotacyjnych.

Zadania:

 • opracowywanie zasad działania programów dotacyjnych z obszaru muzyki i tańca w tym: procedur, regulaminów, kryteriów udziału w programie, systemu oceniania wniosków, zasad sprawozdawczości,
 • przeprowadzanie naboru wniosków beneficjentów do programów,
 • rejestracja wniosków w dedykowanym do tego celu systemie,
 • prowadzenie kart oceny beneficjentów,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i wstępna kwalifikacja wniosków,
 • współpraca z komisjami oceniającymi wnioski,
 • kontakty bezpośrednie z instytucjami współpracującymi/beneficjentami, w tym przekazywanie informacji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do programu
 • przygotowywanie i procedowanie umów,
 • przygotowywanie i obsługa dokumentów dot. udzielenia dotacji,
 • współpraca z beneficjentami przy realizacji projektów,
 • rozliczanie projektów, przyjmowanie sprawozdań od beneficjentów i ich weryfikacja.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie i wiedza z zakresu zasad działania programów dotacyjnych oraz realizacji projektów, w tym z udziałem środków unijnych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania,
 • znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca zapoznawanie się z dokumentacją programów dotacyjnych oraz swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • umiejętność gromadzenia i analizy danych,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych i rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, dokładność.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość systemów WITKAC, ARACHNE, CST, EZD,
 • mile widziana wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji kultury.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w państwowej instytucji kultury lub umowę zlecenie,
 • dofinansowanie do pakietów medycznych (w przypadku umowy etatowej),
 • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego (w przypadku umowy etatowej),
 • pracę w niedużym, zaangażowanym zespole,
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego,
 • miejsce pracy w samym sercu Warszawy.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: hr@nimit.pl do 5 maja 2023 roku.

Prosimy o wpisanie w temacie maila: „rekrutacja specjalista ds. programów dotacyjnych”.

Uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy tylko wybranych kandydatów.

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany rozpatrywaniem Pani/Pana kandydatury w późniejszych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”