Wersja do druku

Udostępnij

cele: Budowanie repertuaru tanecznego, ułatwienie dostępu do regularnych prezentacji tanecznych szczególnie na obszarach, gdzie pomimo dużej liczby działających artystów nie ma stałej sceny lub gdzie nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca.
opis: „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu, umożliwiającym długofalowe planowanie repertuarowych spektakli tanecznych. Sceny mogą w ramach programu nawiązywać długoletnią współpracę z niezależnymi teatrami tańca i choreografami lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi. Program nie finansuje projektów inwestycyjnych, ani produkcji nowych spektakli tanecznych.

I edycja programu dofinansowuje projekty realizowane od września do grudnia 2011.

UWAGA!!! TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO PROGRAMU „SCENA DLA TAŃCA” ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA 31 MAJA 2011


budżet: Planowany budżet Programu Scena dla tańca w roku 2011 wynosi 150 000 zł.
osoba odpowiedzialna: Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora
Marta Michalak – Kierownik projektów tanecznych

dotychczasowe rezultaty:

  • Do programu zostało złożonych 13 aplikacji.
  • Komisja konkursowa dokonała wyboru 9 projektów, które realizowane są od września do grudnia 2011.
  • Uruchomiona została strona internetowa promująca projekty realizowane w ramach programu www.scenadlatanca.pl

Pliki do pobrania:
Protokół powołania komisji
Korekta protokołu obraz komisji

Regulamin
Formularz aplikacyjny Scena
Formularz rozliczeniowy Scena