Wersja do druku

Udostępnij

cele: Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów, lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca. Budowanie publiczności spektakli tańca. Działalność na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów wykonawców poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli.

opis: Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu, umożliwiającym długofalowe planowanie prezentacji spektakli tanecznych, i dzięki temu budowanie repertuaru zespołów i artystów niezależnych. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z niezależnymi teatrami tańca i choreografami lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

budżet: planowany budżet wynosi 150 000 zł

osoba odpowiedzialna:
Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca

dotychczasowe rezultaty:
Do programu zgłoszonych zostało 20 wniosków. 7 zostało zatwierdzonych do realizacji.

Pliki do pobrania:
REGULAMIN
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczeniowy

Protokół obrad komisji